Answersheet for
CSIR NET June 2017

Career at MC Square Education


Upload your resume (Allowed files .doc, .docx)

Success StoriesYASHA JHA
CSIR NET JRF
pratibha kumari
CSIR-NET-LS
ADWAIT GOKHALE
NEET UG
naina gaikwad
CSIR NET JRF
neeraj gupta
CSIR-NET-LS
rekha ingole
GATE
SHITAL
CSIR LS
sonam dhawale
CSIR-NET-LS
SHRUSHTI PURIKAR
NEET UG
PRIYANKA BHUKIYA
CSIR NET JRF
VAISHNAVI KULKARNI
SET-MAHARASHTRA
SHUBHAM MISHRA
MBBS
deepak khairnar
CSIR-NET-JRF
SEEMA DEVASTHALI
SET-MAHARASHTRA
VASHUDHA CHAUDHARY
CSIR NET LS
SAFIYA HUSSAINI
MBBS
Prajakta Bhondwe
SET-MAHARASHTRA
Suvarna Patil
SET-MAHARASHTRA
ashwini shelke
CSIR-NET-LS
KETAKI NAIK
ICMR JRF